ShowGPS 2.98

ShowGPS 2.98

Hartmut Schaufert – 16,3MB – Shareware
ShowGPS ist ihr Begleiter für unterwegs. Mit kostenlosen Openstreetmap Karten, aktuellen Staumeldungen, vielen POIs und Tracking sind sie für jede Fahrt gerüstet. Sie brauchen nur einen GPS-Empfänger und können gleich loslegen.

Tổng quan

ShowGPS là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Hartmut Schaufert.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ShowGPS là 2.98, phát hành vào ngày 29/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 03/12/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.98, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ShowGPS đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 16,3MB.

ShowGPS Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ShowGPS!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ShowGPS cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Hartmut Schaufert
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản